REFORMASJONSJUBILEUM - LUTHER
REFORMASJONSJUBILEUM - LUTHER

Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017 er "Nåde". Det blir konkretisert ved tre undertemaer: "Frelsen er ikke til salgs", "Mennesker er ikke til salgs" og "Skaperverket er ikke til salgs".

Kjernen i reformasjonen er at mennesker blir rettferdige for Gud ene og alene på grunn av Guds nåde, slik den blir gitt oss gjennom Jesus Kristus, Bibelen og troen. Den som har tatt imot Guds nåde, er fri til å elske og tjene sin neste, fri til å leve som et ansvarlig menneske i samfunnet, og fri til å være en god forvalter av skaperverket.

«Nåden trengs i et velferdssamfunn som vårt med så stor vekt på økonomi, vekst og vellykkethet. Når dette blir det viktigste i samfunnet, får vi ikke plass til den flyktningen som kommer redd og på jakt etter fred og vern til vårt land. Derfor må kirken aldri slutte å snakke om nåde i møte med samfunnsutfordringene» (Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes).

«Ene og alene av nåde og ved troen på Kristi frelsesverk og ikke på grunn av noen fortjeneste i oss selv blir vi godtatt av Gud og mottar Den hellige ånd som fornyer hjertene, kaller og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger» (Fra Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren).

 

22. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando