DROP IN VIGSEL OG DÅP 16.JUNI
DROP IN VIGSEL OG DÅP 16.JUNI

Lørdag 16. juni blir det igjen mulighet for “drop-in”- dåp og – vigsel her i Tinn. 

Dropin dåp og vigsel 

 

Lørdag 16. juni blir det igjen mulighet for “drop-in”- dåp og – vigsel her i Tinn. 

I fjor var det 5 par som benyttet muligheten i Rjukan kirke og ett par i Atrå kyrkje, samt at ett barn ble døpt i Rjukan kirke. 

Prestene og organistene har satt av dagen, fra kl.11-15 til å ta imot dem som ønsker å bli døpt eller viet den dagen. Det er kanskje noen som har vurdert dette en tid, men av ulike grunner ikke fått det til eller tatt steget. Nå blir det en mulighet til å gjøre en viktig handling, uten nødvendigvis å lage noe arrangement rundt det. Og det er ikke engang nødvendig å bestille tid. Det er bare å møte opp! 

Den som vil bli døpt møter opp med identitetsbevis. Det skal være to faddere/vitner til stede som kan bevitne at det døpes med den kristne dåpen. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Den som døpes kan ha med to personer til dette, eller kirkens ansatte kan være vitner/faddere. Den som døpes må ha fast opphold i Norge. 

De som vil vies, må på forhånd ordne papirer hos Folkeregisteret. Disse finner man ved å gå inn på www.kirken.tinn.no/livets-gang.

Papirene bør fylles ut og sendes inn minst 6 uker før. Eller man kontakter Folkeregisteret og hører om det kan ordnes på 

kortere tid. De som vies skal også ha vitner. Man har med to personer til dette, eller kirkens ansatte kan være vitner. 

 

Sokneprest i Rjukan, Tone Anne Hvalen, vil være på plass i Rjukan kirke kl. 11-15. 

Sokneprest i bygdene, Kristin Fæhn, vil være på plass i Atrå kyrkje samme tidsrom. 

 

Hvis noen ønsker dåp eller bryllup i en annen av kirkene den dagen, vil vi prøve å få det til, samme dag, men da kan det bli litt å vente. 

 

Før dåp eller vigsel blir det en kort samtale med presten, og etter seremonien byr vi på kaffe og kake. 

 

Vel møtt 16. juni! 

 

Tone Anne Hvalen og Kristin Fæhn

22. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando