Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020


Gi et liv med vann

 

 

Gi et liv med vann

Årets historie
Folk flyktet fra landsbyen Beseko i Etiopia. Den eneste vannkilden de hadde var den strie, skitne elva. Det brune drikkevannet, som de delte med dyra, gjorde dem syke. Diaré og andre vannbårne sykdommer gjorde at Bate og Kila ikke kunne gå på skolen. De måtte hjelpe til hjemme, hente vann og bruke hverdagen sin til å ta vare på å ta vare på folk som var syke.

Sykdommene preget landsbyen og mange orket ikke lenger å bo der. De hadde liten tro og håp om en bedre fremtid, og så ingen annen løsning enn å dra fra Beseko.

Så forandret alt seg. I september i 2018 fikk Beseko rent vann av Kirkens Nødhjelp og det norske folk. Vi boret en brønn på 120 meter, og 16 kilometer med rør sørger nå for rent vann inn til flere vannstasjoner i landsbyen. Nå kan Bate og Kila gå på skolen. De trenger ikke lenger å bruke tiden sin på å hente vann eller ta seg av syke. De drømmer stort. Om å bli lege og lærer. De drømmer om god tid sammen med familie og venner i landsbyen sin. Rent vann forandrer virkelig alt.

Følg oss på Facebook Kirken i Tinn her

Om aksjonen
1 av 9 mennesker mangler tilgang til rent vann. Tema for Fasteaksjonen i år er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. På grunn av klimaendringer og forurensning anslår FN at halvparten av jordens befolkning vil mangle rent vann i perioder innen 2050. 

I en tid der influensaviruset korona sprer seg over stadig større områder av verden, har viktigheten av hygiene fått et fornyet fokus. For Kirkens Nødhjelp har hygiene alltid gått hånd i hånd med det å sikre folk rent vann. Og denne kombinasjonen redder liv. Hver eneste dag.

For at flere skal få rent vann som Bate og Kila trengs det hjelp fra mange frivillige. Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle inn penger over hele landet til Kirkens Nødhjelps arbeid. Fasteaksjonen har også en klimapolitisk kampanje: Norge må gi mer penger til håndtering av klimakrisa i fattige land. Les mer: https://www.fasteaksjonen.no/sammen-for-klimarettferdighet/

 

Fakta om Fasteaksjonen:

  • Landets nest største bøsseaksjon.
  • Arrangeres hvert år uka før palmesøndag, i år er aksjonsdagene 29.-31. mars.
  • 1200 menigheter sender ut over 40.000 bøssebærere over hele landet. 
  • Fasteaksjonen samler inn til frie midler for det internasjonale arbeidet Kirkens Nødhjelp utfører hver dag, over hele verden.
  • Arrangert i over 50 år, over 1 million i landet har gått med bøsse.
  • Les mer om Fasteaksjonen bli kjent med her: www.fasteaksjonen.no.

Tilbake