Vårvandring - Post 1


Velkommen til Kirken i Tinn sin digitale vårvandring 2020

 

Denne vårvandringen passer for både voksne og barn. Den følger stien til Kvite Kyrkjer i retning Atrå kyrkje (ca 10km), og du vil komme inn på en fin «Gamal kyrkjeveg» på vei ned til Mårvikmogen. Det er ingen poster på de to siste kilometerne langs bilveien til Atrå kyrkje. Husk å organisere transport slik at du kan bli hentet på Mårvikmogen om du ikke vil gå frem og tilbake (tilsammen ca 2 mil).

Det er også lagt til rette for en kortere vårvandring som passer for barnefamilier. Den starter og slutter på Sandviken Camping, og består av de samme postene.

Velkommen til denne vårlige vandringen som vil inneholde tekst, dikt, bilder, musikk og video om 17.mai, Pinse og Kristi Himmelfarsdag.

Her får du nøye beskrivelse av turen, og du kan du lese mer om vandringene mellom de hvite kirkene rundt Tinnsjøen: kvitekyrkjer.no

Vi i Kirken i Tinn ønsker deg en riktig god tur!

 

Tilbake