Vårvandring - Post 5


Kristi Himmelfartsdag

 

Kristi himmelfartsdag feires 40 dager etter påske. I Apostelgjerningene leser vi at Jesus gikk rundt på jorden i 40 dager etter at han stod opp fra de døde. I denne perioden var han sammen med disiplene, fortalte dem om Guds rike og gav dem utallige bevis på at han var levende.

Det var viktig for de første kristne å stadfeste at Jesus virkelig hadde stått opp fra de døde. Derfor kan man i Apostlenes gjerninger 1,3-8 lese at han etter påskedagen gikk rundt på jorden som et virkelig menneske, ikke som et spøkelse eller en ånd. Det understrekes blant annet ved at Jesus spiser sammen med disiplene etter oppstandelsen.

Himmelfarten

Etter disse 40 dagene samler Jesus disiplene sine. I Apostlenes gjerninger kalles de for apostler, som betyr ”utsendinger” på gresk. Han lover disiplene at Den hellige ånd skal komme til dem og gi dem kraft. Deretter blir han løftet opp i en sky og tatt opp til himmelen. To menn i hvite klær, som man kan forestille seg at er en form for engler, forteller apostlene at Jesus vil komme tilbake til jorden på samme måte som han steg opp til himmelen (Apostlenes gjerninger 1,9-11).

Liturgisk farge

I kirken er den liturgiske fargen for Kristi himmelfartsdag hvit eller gull, fargene for fest og glede. Dagen faller nemlig inn under påsketiden som er hvit. Men den er også i seg selv en festdag, fordi Jesus stiger opp til himmelen og inntar sin plass ved ”Guds, den allmektige Faders høyre hånd”, som det står i trosbekjennelsen.

Kilde: bibel.no

Tilbake