Vårvandring - Post 12


 Mer enn englerøst - en salme

 

Nu spår oss mer enn englerøst

i Jesu navn en gyllen høst!

Slik lyder salmedikteren Grundtvigs pinsesalme I all sin glans nu stråler solen

(Norsk Salmebok nr 232).

 

Mer enn englerøst?

Mer enn englekoret på Betlehemsmarken?

Mer enn engelen ved den tomme grav?

 

Grundtvig lovpriser våren og nyskapelsen og ser pinsen som et under, som opphever alle

de begrensningene som er innebygget i vår tilværelse. Salmen beskriver en jubel uten ende

fordi frelsesverket er fullført.

 

Alt skapes av den Ånd som daler,

alt virkes av den Ånd som taler,

den Ånd som skjenker lys og trøst

av kjærlighet med sannhets røst

i Ordets navn som kom til jord

og seierrik til himlen fór.

(Norsk Salmebok nr. 232 vers 4)

 

 

 

Tilbake