Endring av regler for seremonier ved kirkene i Tinn


I og med at Norge åpner for muligheter til å samle flere under ett tak så ønsker vi i kirken å åpne opp også.

Men det forutsetter at vi fortsetter det gode arbeidet om å holde avstand, renhold og vaske hender godt med både såpe og vann der det er mulig eller sprit der det ikke er vask.

 

 

 

Det er lagt opp til at det skal være registreringsskjema i våpenhuset og der må alle registrere seg.

Da er det viktig at man spriter seg før man bruker penn og etter man har brukt penn. 

Penn er smittekilde og det er viktig med renhold av hender.

Antall personer i våre kirker blir slik:

Kirke:  Antall personer i skip (galleri)

Rjukan Kirke:            130                   

Rjukan Kapell:            50   

Dal Kirke:                     50 (10)

Mæl Kyrkje:                 50 (10)                                       

Atrå Kyrkje:               100 (10)           

Austbygde Kyrkje:   100 (10)                              

Hovin Kyrkje:              60 (10)        

                          

I Rjukan Kirke er det satt opp antall personer pr. rad med unntak av de to første radene.

Reglene er fremdeles slik: 

Personer som bor sammen kan sitte på samme benk.

Andre må ha minst 1 meter avstand mellom hver person.

Arrangørens plikter:

- Å opplyse deltagere om at personer med luftveisinfeksjon ikke skal delta.

- Å opplyse om at personer i hjemmekarantene eller personer som oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for hjemmekarantene eller isolering ikke skal delta.

- Å opplyse og så langt som mulig sørge for at personer som siste to uker har vært i risikoområde for koronavirus, ikke skal delta.

De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde en meter avstand fra hverandre.

23.06.20, Tinn Kirkelige Fellesråd

Tilbake