Alle rettigheter 2019 Tinn kirkelige fellesråd

Vår menighet


Et levende fellesskap - for alle

Vi ønsker å være en inkluderende, mangfoldig, høytidelig, tradisjonsbærende og livsnær kirke.

Eit levande fellesskap - for alle

Vi ønskjer å vera ei inkluderande, mangfaldig, høgtideleg, tradisjonsberande og livsnær kyrkje.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.