Kontaktinformasjon


Tinn Kirkelige Fellesråd

Felles postadresse - også til Rjukan sogn og Tinn sokn:

c/o Tinn kommune
Postboks 14
3661 Rjukan

Telefon: 35 08 28 60
Epost: post@kirken.tinn.no

Kirkekontoret på Rjukan

Kontortid: Ring for avtale

Kyrkjekontoret i Atrå

Kontoradresse:
Landbrukskontoret
Sandven 25, 3656 Atrå

Kontortid: Ring for avtale 41 19 28 80

Diakon

Inger-Anne Edvardsen

41497997

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Christian Skårdal

952 56 099

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Tommy Styrvold

91709004

Send e-post

Kirketjener Rjukan

Marcus Øygarden

Kirkeverge

Susann Myhra

41331093

Send e-post

Klokkar

Annette Fagerberg

95238817

Send e-post

Kontorfullmektig

Astrid Elisabeth Håvardsrud

906 29 571

99238702

Send e-post

Kyrkjetenar

Hauk Gvammen

90023389

Kyrkjetenar

Knut Rune Hagen

957 77 489

Send e-post

Kyrkjetenar

Sindre Sønstegård Vesethaugen

91605625

Send e-post

Menighetspedagog

Karin Sørhagen Gaustad

958 09 397

Send e-post

Organist

Britt Elin Myrene

920 46 146

Send e-post

Organist

Knut Arne Snøås

95 96 03 07

Send e-post

Sokneprest

Morten Arnesen

90148143

Send e-post

Sokneprest

Emy Benjamins

411 92 880

41192880

Send e-post