Kontaktinformasjon


Tinn Kirkelige Fellesråd

Felles postadresse - også til Rjukan sogn og Tinn sokn:

c/o Tinn kommune
Postboks 14
3661 Rjukan

Telefon: 35 08 28 60
Epost: post@kirken.tinn.no

Kirkekontoret på Rjukan

Kontortid: Ring for avtale

Kyrkjekontoret i Atrå

Kontoradresse:
Marum-Ullern skule
Atråvegen 328, 3656 Atrå

Kontortid: Ring for avtale

Diakon

Inger-Anne Edvardsen

41497997

Send epost

Diakon

Heidi Christine Larsen

92641664

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Christian Skårdal

952 56 099

Send epost

Kirkegårsarbeider

Jørgen Eide Kittelsen

984 22 172

Send epost

Kirkeverge

Susann Myhra Styrvold

41331093

Send epost

Kontorfullmektig

Astrid Elisabeth Håvardsrud

906 29 571

Send epost

Kyrkjetenar

Hauk Gvammen

90023389

Kyrkjetenar

Knut Rune Hagen

957 77 489

Send epost

Kyrkjetenar

Sindre Sønstegård Vesethaugen

91605625

Send epost

Menighetspedagog

Karin Sørhagen Gaustad

958 09 397

Send epost

Organist

Britt Elin Myrene

920 46 146

Send epost

Organist

Knut Arne Snøås

95 96 03 07

Send epost

Sokneprest

Morten Arnesen

90148143

Send epost

Sokneprest

Toralv Frøysaa Lie

926 28 337

Send epost