Barn- og ungdom


Barn og ungdom har en viktig plass i kirka vår. Vi ønsker å være en levende kirke der barn, ungdom og deres familier har gode opplevelser og kjenner på trygghet og tilhørighet. Vi ønsker at kirka vår skal være en plass hvor barn og ungdom i alle aldre føler seg sett, inkludert og får bli kjent med Gud og utforske sin egen tro.

Under finner dere en oversikt over aktiviteter for de ulike aldersgruppene.