Tinn sokn


Eit levande fellesskap - for alle 


Vi ønskjer å vera ei inkluderande, mangfaldig, høgtideleg, tradisjonsberande og livsnær kyrkje.

Me har arbeid i desse kyrkjene
Hovin, Austbygde, Atrå og Mæl kyrkje.
Skirva Fjellkyrkje er og brukt eindel i det kyrkjelege arbeidet

Det tradisjonsrike Kyrkjebod har dei siste åra vore i samproduksjon med Rjukan menighet