Tinn Soul Children - noe for deg?


Vil du bli med i Tinn Soul Children?! Alle gutter og jenter i alderen 10 - 16 år kan begynne i Tinn Soul Children.

Les mer

 

Tinn Soul Children - noe for deg?


Vil du bli med i Tinn Soul Children?! Alle gutter og jenter i alderen 10 - 16 år kan begynne i Tinn Soul Children.

Les mer

 

Når er konfirmasjonsdagen i kyrkjene våre?


Årets konfirmasjonsgudstenester (2021):  - I Rjukan er det nå vedtatt at det blir konfirmasjon 5. september 2021,  - I bygdene blir dei på tidlegare annonserte dagar. - I Hovin blir det konfirmasjonsgudsteneste søndag 12. september kl 11

Les mer

 

Når er konfirmasjonsdagen i kyrkjene våre?


Årets konfirmasjonsgudstenester (2021):  - I Rjukan er det nå vedtatt at det blir konfirmasjon 5. september 2021,  - I bygdene blir dei på tidlegare annonserte dagar. - I Hovin blir det konfirmasjonsgudsteneste søndag 12. september kl 11

Les mer

 

Kyrkjefesten


Kyrkjefesten blir arrangert så snart det blir åpna opp for slike arrangement.

Les mer

 

Kyrkjefesten


Kyrkjefesten blir arrangert så snart det blir åpna opp for slike arrangement.

Les mer

 
 

Stor takk til Doris

I siste utgåve av Kyrkjebod er redaktøren på besøk hos Doris Ek

Les mer

 

MISJONSFORENINGEN I TINN

  Styret for foreningen: Kasserer: Gunnveig Hvalen mob 90957124 Edel Sjøtveit mob 95241932 Åste Tollheim mo...

Les mer

 

SAMAN FOR GUDS ANDLET

Dette tekstutdraget fra gudstjenesteboka SAMAN FOR GUDS ANDLET sier noe om hvorfor vi samler oss til gudstjeneste i den norske kirke.

Les mer

 

RJUKAN KIRKE 100 ÅR

Leder i menighetsrådet på Rjukan de siste fire årene, Ottar Lien, har skrevet en flott bok om Rjukan kirke i forbindelse med 100 års jubile...

Les mer

Flere saker