Velkommen!


Sverre Farstad Henriksen er siden nyttår fungerende sokneprest i Tinn sokn. Han vil være hos oss til godt utpå våren mens vi venter på ny sokneprest.

Les mer
 

Velkommen!


Sverre Farstad Henriksen er siden nyttår fungerende sokneprest i Tinn sokn. Han vil være hos oss til godt utpå våren mens vi venter på ny sokneprest.

Les mer

Demenskor i Tinn!


Velkommen til Storsalen på Eldres Hus, Rjukan, torsdager kl. 14.00. Første gang er torsdag 26. januar kl. 14.00

Les mer
 

Demenskor i Tinn!


Velkommen til Storsalen på Eldres Hus, Rjukan, torsdager kl. 14.00. Første gang er torsdag 26. januar kl. 14.00

Les mer

Kyrkjebod nr 4 2022


God jul!

Les mer
 

Kyrkjebod nr 4 2022


God jul!

Les mer

Stor takk til Doris

I siste utgåve av Kyrkjebod er redaktøren på besøk hos Doris Ek

Les mer

MISJONSFORENINGEN I TINN

  Styret for foreningen: Kasserer: Gunnveig Hvalen mob 90957124 Edel Sjøtveit mob 95241932 Åste Tollheim mo...

Les mer

SAMAN FOR GUDS ANDLET

Dette tekstutdraget fra gudstjenesteboka SAMAN FOR GUDS ANDLET sier noe om hvorfor vi samler oss til gudstjeneste i den norske kirke.

Les mer

RJUKAN KIRKE 100 ÅR

Leder i menighetsrådet på Rjukan de siste fire årene, Ottar Lien, har skrevet en flott bok om Rjukan kirke i forbindelse med 100 års jubile...

Les mer
Flere saker