Nettgudsteneste fra Heddal Låvekyrkje Søndag kl 11


Som ei felles satsing i Øvre Telemark Prosti sender me NETTGUDSTENESTE frå Heddal Låvekyrkje.

Det blir Nettgudsteneste frå Heddal låvekyrkje Søn- og heilagdagar framover 
Det blir og lagt ut daglege andakter på kvardagane. 
Dette er eit felles prosjekt i Øvre Telemark Prosti og me prester og diakoner deler på dette.
Følg Gudstenesten her: Gå til facebooksida «Kyrkja i Øvre Telemark».
 

Tilbake