Vårvandring - Post 11


Bønn på pinsedag

 

Kirkene i Norge har denne bønnen som Dagens bønn på Pinsedag:

 

Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg.

Du kom med din ild over disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft.

Vi ber deg:

Hold troen og kjærligheten brennende blant oss,

så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre,

han som med deg og Faderen lever og råder,

én sann Gud fra evighet til evighet.

Amen.

Tilbake