Ønsket og Elsket er en viktig del av opplegget i konfirmasjonstiden


Opplevelser og fellesskap sammen med fleire ungdommer fra Øvre Telemark

ØNSKET OG ELSKET
Ønsket og elsket er eit opplegg i Øvre Telemark prosti som dekker halvparten av konfirmantundervisninga. 
Leiren på Gjennestad er ein viktig del av dette. Frå 2022 er vi frå Tinn og Rjukan med på leir saman med konfirmantar frå store deler av øvre Telemark, inkludert Ulefoss, Lunde, Sauherad, Bø, Fyresdal og Nissedal.
Leiren er måndag til fredag 2. veka i sommarferien.

Heimesida til Øvre Telemark Prosti har meir informasjon her
Instagram er i bruk. Søk på onsketogelsket, eller trykk her
Snapchat er og i bruk. Søk igjen på onsketogelsket

Tilbake