Ønsket og Elsket er en viktig del av opplegget i konfirmasjonstiden


Opplevelser og fellesskap sammen med fleire ungdommer fra Øvre Telemark

 

[BILDETEKST]

ØNSKET OG ELSKET
Ønsket og elsket er eit opplegg i Øvre Telemark prosti som dekker halvparten av konfirmantundervisninga. På grunn av situasjonen med korona er den årlige sommerleiren flytta til vinterferien, 24-28 februar 2021.
Til vanleg er dette ein leir på Gjennestad vgs.
Vi er med på leir 2, L2 - frå onsdag til søndag. Der er vi saman med konfirmantar frå store deler av øvre Telemark, inkludert Ulefoss, Lunde, Sauherad, Bø, Fyresdal og Nissedal.

Heimesida til Øvre Telemark Prosti har meir informasjon her
Instagram er i bruk. Søk på onsketogelsket, eller trykk her
Snapchat er og i bruk. Søk igjen på onsketogelsket

Tilbake