Nå kan me feire gudsteneste sammen igjen!


Forutsetninga for dette er å følge retningslinjene frå styresmaktene med hensyn til antall deltakere, og at me registrerer dei som er til stades for at me kan bidra ved eventuell smittesporing.

 

[BILDETEKST]

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

  • Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
  • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
  • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Styresmaktene har bestemt at vi må ha
oversikt over kven som er i kyrkja, slik at vi kan
bidra ved eventuell smitteoppsporing.
I denne kyrkja registrerer vi namn og
mobilnummer på dei som møter opp.
Registreringslista vert oppbevart i 10 dagar før
den vert makulert.
Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Tilbake