MISJONSFORENINGEN I TINN 

Styret for foreningen:

Kasserer: Gunnveig Hvalen mob 90957124

Edel Sjøtveit mob 95241932

Åste Tollheim mob 47674916
 

Tinn misjonsforerning ble stiftet i Atrå i 1847. Det er en forening av kvinner og menn i Tinn kommune som støtter Det norske misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i den verdensvide kirke. NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag. NMS arbeider i dag sammen med kirker og organisasjoner på fire kontinent og har ca 100 misjonærer utsendt.

 

Sentralt på de lokale samlingene i Tinn er Guds ord, bønn, kollekt til misjonsarbeidet, misjonsinformasjon og sosialt fellesskap.

 

Styret for foreningen:

Kasserer: Gunnveig Hvalen mob 90957124

Edel Sjøtveit mob 95241932

Åste Tollheim mob 47674916

 

Tilbake