TINN BARNEKOR


Øvingstider:

 

Hovin skole: 

Annenhver Tirsdag kl. 14.00 - 15.00 

Tinn Montessoriskole: 

Annenhver Tirsdag kl. 15.00 - 16.00 

Atrå barne- og ungdomsskole: 

Onsdag kl. 14.35 - 15.20 

Miland skole: 

Torsdag kl. 14.15 - 15.00 

 

 

VELKOMMEN I KORET

 

For alle barn fra 1. klasse.
Tinn barneKOR er medlem i "Ung kirkesang".
Kontingenten er kr 150,- per år.
Konsert/teatertur på vår eller høst.

 

 

Tinn barneKOR synger på ”Sprell levende ” gudstjenester i kirken, Barnas misjonsbasar i Atrå, julekonsert og vårkonsert (sommeravslutning ). 
Vi deltar også på ulike arrangementer hvor vi blir forespurt.

 

 

Det er organisten, Doris Ek som er leder og dirigent.

Hun legger vekt på å ha et allsidig repertoar. 

 

Øvingstider:

 

Hovin skole: 

Annenhver Tirsdag kl. 14.00 - 15.00 

Tinn Montessoriskole: 

Annenhver Tirsdag kl. 15.00 - 16.00 

Atrå barne- og ungdomsskole: 

Onsdag kl. 14.35 - 15.20 

Miland skole: 

Torsdag kl. 14.15 - 15.00 

 

 

VELKOMMEN I KORET

Tilbake