TINN GOSPEL


Tinn Gospel øver annenhver tirsdag kl 19:30 – 21:30 på Austbygde bedehus
Tinn Gospel synger på hyggekveld på Eldres hus på Rjukan torsdag 28.august kl 16:00

 

 

Tinn Gospel øver annenhver tirsdag kl 19:30 – 21:30 på Austbygde bedehus

Tirs 19. aug Øvelse

Tors 28 aug Hyggekveld Eldres Hus kl 16.00

Tirs 2. sept Øvelse

Tirs 16. sept Øvelse

Tirs 30. sept Øvelse

Tirs 14. okt Øvelse

Tirs 28. okt Øvelse

Tirs 11. nov Øvelse

Tirs 25. nov Øvelse

Tirs 9. des Julebord/Øvelse

Søn 14. des Julekonsert

Kontingent: 2014/15  kr 200,-       kontonr. 26204010063   HUSK Å BETALE!!

Konstantin Georgiev mob 998 79 315

Annette Fagerberg mob 952 38 817

Else Kjersti Luraas mob 905 11 322

Turid Ree Bjørnerud mob 905 55 794    

Grete Vestby         mob 905 62 316

Tilbake