Oppstart Tinn BarneKOR


Tinn barneKOR starter opp med nye øvelser i uke 37!

 

Øvelsene blir som tidligere i SFO tiden på skolene. På grunn av smittvern og at 1-4 klasse er en felles kohort så gjelder kortilbudet kun for disse fire klassetrinnene.

Mandager:

Hovin Barneskole: Kl 13.00-13.45 (Her får også barnehagebarna være med :-) )

Atrå Barneskole: Kl. 14.45- 15.30

Onsdager:

Miland Barneskole: Kl. 14.30- 15.15.

Velkommen til gamle og nye medlemmer!

Vennlig hilsen dirigent Britt Elin Myrene!

Tilbake