Vigsel


Vigsel i Tinn

 

Bryllaup er ein fest for kjærleiken. To menneske lovar å elske og ære kvarandre, og å halde saman i gode og vonde dagar resten av livet. Det handlar om dei to, men dei to står ikkje åleine. Løftene vert gjevne med vitne til stades.

 

Å inngå ekteskap eller vigsel er ei offentleg handling som kan skje borgarleg eller kyrkjeleg. Ein godkjend vigselsperson skal gjere kunnig at ekteskapet er gyldig. Eit bryllaup i kyrkja kan vere enkelt eller påkosta. Brudefolka kan vere unge eller godt vaksne. Dei kan feire dagen med familie, slekt og vener.

 

Dei kan seie ja til kvarandre med berre prest og forlovarar til stades. Stort eller lite bryllaup – i kyrkja vert livet lagt fram for Gud med bøn om velsigning.  Alle par som har gifta seg borgarleg er velkomne til kyrkja for å be om forbøn for samlivet.

 

De som ønsker å feire bryllaup i ei av kyrkjene i Tinnbygdene eller på Rjukan, tek  kontakt med kyrkjekontoret på Rjukan – tlf. 35 08 28 60  og finn fram til den tid og stad som høver best.

 

Vi vil gjerne gjere vårt til at bryllupsdagen skal bli ein minnerik dag for dykk!

Her følger ei orientering om viktige forhold å vere merksam på ved førebuing av vigsel i kyrkja.

 

Papirer til utfylling:

Folkeregisteret er den instans som ser til at den formelle juridiske siden ved ekteskapsinngåelsen er i orden. Skjemaer for utfylling kan lastes ned her
og leveres folkeregisteret i god tid før vigselen. Brudepar bosatt i Tinn sender utfylte skjemaer fra brudepar og forlovere til Skatteetaten Sør Notodden, postboks 2412, 3104 Tønsberg.

 

Brudefolkene mottar en prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne er gyldig i 4 måneder. Attesten oversendes kirkekontoret på Rjukan, c/o Tinn kommune, postboks 14, 3661 Rjukan.

Samtale med presten:

Presten vil gjerne ha en samtale med brudeparet, for eksempel et par uker før vigselen. Da avtaler man tid og møtes i vigselskirken eller på menighetskontoret, fortrinnsvis på dagtid. Forlovere, foreldre, brudepiker og andre må gjerne være til stede under den praktiske orienteringen, men en del av tiden ønsker presten å samtale med brudefolkene alene.
Dersom paret og familien ønsker mer gjennomgang av det praktiske i kirken, kan kirketjeneren kontaktes om dette. 

 

Liturgi og tekstlesninger:

Her kan du laste ned liturgien for vigselen.

Her kan du laste ned bibeltekster som benyttes i vielsen. Vanligvis leses én tekst fra Det gamle testamente og én tekst fra Det nye testamente.

 

Valg av musikk og salmer:

Ta gjerne kontakt med organisten når dere skal velge bryllupsmarsjer og salmer. Det skal velges 2 bryllupsmarsjer og 2-3 salmer. Vi vil også peke på muligheten for å engasjere en ekstra musiker til å synge/spille under vigselen. Ta kontakt med organisten i god tid på forhånd om dette, og hun vil kunne formidle kontakt.  Det kan koste litt, men gir en fin stemning og opplevelse. Vær oppmerksom på at forslag til musikk og tekster utenom salmeboken skal forelegges prest/organist.

 

Andre valgmuligheter i vigselsordningen:

Det er åpnet for flere alternativer i vigselsordningen, der brudeparet kan velge mellom to alternativer når det gjelder selve ekteskapsinngåelsen og overrekkelsen av ringer.  Det er videre anledning til å engasjere forlovere eller andre av gjestene til å bidra ved tekstlesningene og forbønnen.  Dette kan presten orientere nærmere om.

 

Trykking av program:

Vi vil gjerne oppmuntre til å lage et lite program-ark før vigselen. I programmet trykkes salmene, Fadervår (i 2011-versjonen) og det som skal skje for øvrig – i korte trekk. Så kan én i bryllupsfølget dele ut programmene ved inngangen og ønske velkommen til kirken.

 

Pynting med blomster:

Mange ønsker å pynte med blomster og løv i kirken. Hvis det er flere vigsler samme dag, må man samarbeide om dette. Da blir det mindre kostnader for hvert par. Vi formidler gjerne kontakt mellom brudeparene. Det hører med til pynting av kirken at det skal være et par enkle buketter på alteret. Alle blomstene kan tas med etter vigselen, bortsett fra bukettene på alteret. Ta kontakt med kirketjener vedrørende pyntingen.

Plassering av stoler i koret:

Brudeparet med forlovere sitter på egne stoler framme foran alterringen på følgende måte: 

  Alteret

 

Brudens forlover Brudgommens forlover

Bruden Brudgommen

 

Andre plasseringer er selvfølgelig mulig, f.eks. at bruden og hennes far og brudgommen og hans mor, samt forlovere tar plass i koret, eller begge foreldreparene i tillegg til forloverne. Men her må man også se an hva som er praktisk  mulig; noen av kirkene har veldig begrenset plass foran alterringen.

Fotografering og risgryn:

Det er helt i orden å fotografere/filme bruden og brudeparet under prosesjon inn i og ut av kirken. Under selve seremonien ber vi om at fotografering og filming foregår diskret, uten å forstyrre brudeparet.  Ta gjerne kontakt med kirketjener eller prest for nærmere informasjon om dette.


Vi fraråder å kaste risgryn på brudeparet utenfor kirken, av hensyn til småfuglene. Confetti frarådes også da det innebærer ekstra rengjøring. Vi ber om at kirketjener kontaktes om slike spørsmål.

 

Betaling:

I de tilfelle hvor ingen av brudefolkene er folkeregistrert i Tinn, blir det en avgift å betale som per januar 2024 er følgende: 

 

Grunnleie Rjukan kirke: kr. 2500,-  

Grunnleie øvrige kirker: kr. 2000,-

Tillegg strøm vinter - Rjukan kirke: kr. 2000,-

(Gjelder for perioden 15. okt. - 15. mars)

Tillegg strøm vinter øvrige kirker: kr. 1000,-

(Gjelder perioden 15. okt. - 15. mars)

Organist ansatt i Fellesrådet: kr. 1700,-

Klokker ansatt i Fellesrådet: kr. 1500,-

 

Par som bor utenfor prostiet betaler særskilt godtgjøring for å stedets prest.

Dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke, gjelder de samme prisene.

 

Samlivskurs:

Flere organisasjoner og instanser arrangerer ulike typer samlivskurs, av ulik varighet og til ulike priser.  Vi anbefaler å undersøke nærmere hvilke tilbud som fins.  Et samlivskurs kan gi nyttige råd for veien videre og er med på å gjøre gode forhold enda bedre.

 

Vigsel av skilte:

Prestene i Tinn pleier å si ja til å vie personer som har vært gift tidligere.  Ta gjerne kontakt for samtale så snart som mulig, slik at vi får klarhet i at det ikke er noe i veien for å inngå et nytt ekteskap i kirken.

 

MUSIKK VED BRUDEVIELSER

 

Noen utvalgte bryllupsmarsjer:

 

F. Mendelssohn: Bryllupsmarsj fra ”En midtsommernattsdrøm”

R. Wagner: Brudekor fra ”Lohengrin”

R. Nordraak: Purpose

J. V. Ugland: Bryllupsintrada 

Fra Seljord: Brudemarsj

Fra Øre: Brudeslått

Fra Tingvoll (E. Bræin): Bruremarsj

Fra Valsøyfjord (H. Sommerro): Bruremarsj

Ole Andreas Fossan: Brudemarsj

Jan Magne Førde: Brudemarsj (komp. til Märtha og Aris bryllup)

J. Clarke: Trumpet voluntary

H. Purcell: Trumpet tune

J. S. Bach: Preludium i Ess-dur

 

 

 

 

Noen utvalgte salmer:

 

 Kjærlighet er lysets kilde 233

Alt står i Guds faderhånd 314

 Nå la oss takke Gud 308

 Herre Gud ditt dyre navn og ære 278

 Lovsyng vår Herre 309

 Alltid freidig 415

Guds kirkes grunnvoll ene 532

 Å leva det er å elska 666

Kjærlighet fra Gud 651

Til kjærleik Gud oss skapte 670

Store Gud vi lover deg 280

Du som veien er og livet 643

Deilig er jorden 48

Himmelske Far, du har skapt oss 712

Hellig, hellig, hellig 281

No livnar det i lundar 844

 Måne og sol 240

Deg være ære 197

La oss vandre i lyset 431

Guds kjærleik er som stranda og som graset 734

Den blomstertid nå kommer 841

Så grønn en drakt, så rik en duft 845

Guds ord det er vårt arvegods 569

Vi rekker våre hender frem 678

Jesus lever graven brast 194

Med Jesus vil eg fara 419

Blott en dag 489

Guds godhet sang i sinnet 655

Nå er det morgen (Morning has broken) 801

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med organisten som skal spille i vielsen.
Det finnes et større utvalg enn det som er foreslått her av både musikk og salmer.

 

Om dere ønsker ekstra musikk underveis,
er vi gjerne behjelpelig med å knytte kontakter til for eksempel trompetister, sangere osv.

 

 

 


 

 

 

Tilbake