Dåp


Velkommen til dåp i våre kirker.

Dåpen er ein av dei store dagane i familien. Dåpsdagen er ein merkjedag der vi feirar barnet som er født. Men den er også noko meir. Dåpen er ei heilag handling som kyrkja gjer på oppdrag frå Jesus. 

Når eit barn blir båre til dåpen, blir vi minna om at ingen kan bære seg sjølv. Gjenom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda –  gjenom alle tider. Det er ei markering der barnet har alle sine viktigaste støttespelarar rundt seg, og der Gud lover å følgje barnet alle dagar.

Her i Tinnbygdene og på Rjukan tek vi imot til dåp dei fleste søn- og helligdagane gjennom året i kyrkjene våre. Ein kontaktar kyrkjekontoret på Rjukan, tlf. 35 08 28 60,  og finn fram til tid og stad som høver best. De får så tilsend eit skjema som skal fyllast ut med dei naudsynte opplysningane. 

Presten vil ta kontakt føre dåpen for ein samtale om dåpen og gudstenesta.

Å døpe barnet sitt innebærer også å velge faddere. Kirken har noen retningslinjer for valg faddere som foreldre/foresatte bær være oppmerksomme på.

En fadder er et vitne som har et ansvar.

Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.  

Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.

Bestilling av dåp
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet.
Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 

Tilbake