Ledig stilling som kirkeverge/daglig leder i Tinn


Tinn kirkelige fellesråd lyser ut stilling som kirkeverge og daglig leder av fellesrådet. Stillingen lyses ut i 100%

 

Ledig stilling som kirkeverge/daglig leder i Tinn

Tinn kirkelige fellesråd lyser ut stilling som kirkeverge og daglig leder av fellesrådet. Stillingen lyses ut i 100%.
Tinn kommune ligger nord i Telemark, med kommunegrense langt inn på Hardangervidda. Kommunen har omtrent 5 700 innbyggere, hvorav drøyt halvparten bor i verdensarvbyen Rjukan, som også er kommunesenteret. 
Kommunen har et mangfold av industri- og servicenæringer og et rikt kulturtilbud. Turisme er en næring i sterk vekst.
I kommunen er det to kirkesokn, Rjukan og Tinn. Kirkestaben består av kirkeverge, diakon, menighetspedagog, 3 kirkegårdsarbeidere/kirketjenere, 4 klokkere og kontorfullmektig. De to soknene har hver sin sokneprest. I kommunen er det 6 soknekirker, 2 fjellkirker, et gravkapell med krematorium og 6 gravlunder.  Kirkestaben flytter like over nyttår inn i romslige og nyoppussede lokaler sentralt på Rjukan, og disponerer også kontor i sentrum av Atrå.

Arbeidsoppgaver

•    Daglig leder for fellesrådets virksomhet og drift av kirkekontor
•    Personalansvar for ansatte i fellesrådet
•    Økonomisk og administrativt lederansvar
•    Sekretær og saksbehandler for fellesrådet
•    Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkere har  
•    formell eller uformell kompetanse innen ledelse, økonomi, personalarbeid og HMS
•    kunnskap om offentlig forvaltning og kjennskap til kirkelig organisering 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha 
•    evne til samarbeid med både interne og eksterne aktører
•    evne til å balansere tydelighet og smidighet
•    god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
•    evne til å jobbe selvstendig
I tillegg må vedkommende ha innsikt i og engasjement for kirkens kjerneoppgaver. 

Vi tilbyr

•    en variert, utfordrende og meningsfull lederstilling
•    lønn etter avtale
•    pensjonsordning gjennom KLP
•    forsikringsordninger gjennom KLP
•    kollegafelleskap på prostinivå, bispedømmenivå og landsnivå
•    hjelp til å skaffe bolig

Annet

•    krav om medlemskap i Den norske kirke og lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier
•    må ha førerkort og disponere bil
•    må kunne tiltre en gang mellom 15. februar og 1. juni

Kontaktinformasjon og søknadsfrist

For mer informasjon,
kontakt prost Asgeir Sele på telefon 415 66 043.

Søknad med CV sendes både på e-post til
asgeir.sele@seljordkyrkje.no og på papir til
Tinn kirkelige fellesråd,
c/o Tinn kommune,
Postboks 14,
3661 Rjukan.

Merk konvolutten med «søknad».
Søknadsfrist: 12. januar 2021
 

Tilbake