Gudstenester og gravferd - ei oppdatering


Me kan nå ha opp til 100 på gudstenester og gravferder i kyrkjene våre. Talet vil variere frå kyrkje til kyrke fordi det er retningslinjer for avstand.

 

[BILDETEKST]

Skal me ha felles salmesang er det tilrådd å ha 2 meter mellom "familiegrupper",
elles er det 1 meter mellom "familiegruppene" som gjeld.

Ein vil bli vist til plassene sine.
Det er for tida ikkje påmelding.
Møt gjerne opp tidleg.

Vel møtt til gudsteneste!

Tilbake