Silje Sjøtveit er fungerende kirkeverge til 31.05.2021


Silje Sjøtveit er fungerende kirkeverge i 70% til 31.05.2021
Ho fortsetter i 30% som diakon i denne perioden

Susann Myhra Styrvold er tilsatt i 100% stilling som kirkeverge fra 1.06.2021
Ein takk til Ragnhild Busnes som har vikariert i stillinga sidan januar 2020

Foto av Silje Sjøtveit:
Ole Jon Tveito

Tilbake