En epoke er over


Silje Sjøtveit har sagt opp sin stilling som Diakon i Kirken i Tinn. 

 

[BILDETEKST]

En epoke er over.
Silje Sjøtveit har sagt opp sin stilling som Diakon i Kirken i Tinn. 
Hun har takket ja til en avdelingslederstilling i NMS - Frivillighet Norge. 
På vegne av Tinn Kirkelige Fellesråd vil jeg benytte anledningen til å takke henne for hennes store innsats gjennom 11 år som Diakon i Tinn og som fungerende Kirkeverge nå i vår.
Silje Sjøtveit har satt et moderne og svært velegnet avtrykk i det kirkelige arbeidet i alle disse årene. Et arbeid som har gitt mange gode resultater. Hennes entusiasme, pågangsmot og ikke minst utholdenhet har inspirert store og små. 
Det er derfor svært vemodig, men likevel så viktig, å takke henne for omsorgsfullt arbeid og kirkebyggende innsats. 
Vi ønsker henne lykke til i hennes nye stilling i Norges Misjonsselskap og setter pris på at hun fortsatt er å regne med i det kirkelige arbeidet her i Tinn. 
Hun vil fortsette å holde i prosjekt "Omsorg for døende" som frivillig frem til prosjektperioden er ferdig mot slutten av 2022. Hun vil også fortsatt være engasjert i Kvite Kyrkjer som frivillig, og dirigere Tinn Soul Children i Atrå.
Hun skal fortsatt bo og være aktiv i Kirken i Tinn.

Med vennlig hilsen,
Karin Ødegård
Leder i Tinn kirkelige Fellesråd

Tilbake