Ledige stillinger


Tinn kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som diakon/diakonmedarbeider og en 75% trosopplærer/menighetspedagog

 

[BILDETEKST]

 

 

Tinn kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som diakon/diakonmedarbeider og en 75% trosopplærer/menighetspedagog

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger under øvre Telemark prosti. Kommunen ligger i naturskjønne områder under det majestetiske fjellet Gaustatoppen og Hardangervidda som nærmeste nabo. I kommunen er det seks kirker, to fjellkirker og et kapell. I kommunen er det to sokn, Rjukan menighet og Tinn sokn som ønsker å skape levende møteplasser og være inkluderende for mennesker i alle aldre og i alle livets faser. Kommunen har et variert næringsliv, rimelige boliger, et godt utdanningstilbud, full barnehagedekning og gode tilbud innen kulturliv, idrett og friluftsliv.

 

Diakonstillingenes sentrale oppgaver:

 • Ha ansvaret for menighetens diakonale arbeid sammen med ansatte og frivillige medarbeidere
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral plan for diakoni

 

Arbeidsforhold:

 • Menighetens diakoniutvalg vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen
 • Kontorplass i Atrå og på Rjukan
 • Diakon vil ha kirkevergen som nærmeste overordnede
 • Opplæring i våre systemer vil bli gitt.

Kvalifikasjonskrav:

 • Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner
 • Målrettet, fleksibel og initiativrik
 • Erfaring fra diakonalt arbeid vil bli vektlagt
 • Egnethet til stillingen vil vektlegges
 • Må ha førerkort og disponere egen bil

 Trosopplæringstillingens sentrale oppgaver:

 • Trosopplæringstillingen er i en 75% stilling som inkluderer 25% som dirigent i Tinn barnekor som består av ca. 30 barn. I alderen 6-10 år.
 • Stillingen kan gjøres om til en 50% om dirigent til barnekoret ikke lar seg gjøre
 • Arbeid med menighetenes trosopplæringsplan
 • Annet arbeid i samarbeid med stab

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn i kirke eller kristne organisasjoner
 • Det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning
 • Initiativ, kreativitet og evnet til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi kan tilby:

 • Et godt fagmiljø, gode kollegaer, flere engasjerte frivillige og aktive menigheter.
 • Kirken i Tinn har kortilbud til barn og unge.
 • Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og KLP.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. Offentlighetsloven §25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknad og gjøres bare unntaksvis.  

Annet

 • Krav om medlemskap i Den norske kirke og lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier
 • Må ha førerkort og disponere bil
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

Kontaktinformasjon og søknadsfrist
For mer informasjon, kontakt Kirkeverge Susann Myhra Styrvold tlf. 41331093
eller Diakon Silje Sjøtveit tlf. 97541299

 

Søknad med CV sendes både på e-post til Susann.myhra.styrvold@kirken.tinn.no og på papir til

Tinn kirkelige fellesråd,
c/o Tinn kommune,
Postboks 14,
3661 Rjukan.

Merk konvolutten med «søknad»
Søknadsfrist: innen 11. juli 2021

Tiltredelser for begge stillingene snarest

Tilbake