SKIRVA FJELLKYRKJE - JUBILEUMSBOK


Halvor Dale, Bernt Vogt Ramslie og Halvor Heier Haukaas har skrevet bok om Skirva Fjellkyrkje i anledning 40 års jubileet i 2016.

Boka koster kr 250,- 

Boka vil ligge til salgs på Spar Atrå, Tinn Sparebank og VisitRjukan.

Boka kan sendes i posten, men da koster det 100 kr i påslag som skal dekke porto, embalasje og ekspedisjonsgebyr. 

Boka kan også bestilles fra epostadr. : heierhaukaas@gmail.com 

Betaling til Tinn Sparebank konto.: 2620 20 77721 – må ha avsender og hva innbetalingen gjelder, til støtte for regnskapsfører Birgit Varnes.

Tilbake