HÅP I EN DRÅPE VANN


Konfirmantene i Kirken i Tinn skal i år være med i fasteaksjonen der de går fra dør til dør med bøsser.  Konfirmantene på Rjukan skal først i ilden. Førstkommende søndag den 17. mars i tiden 13-15 vil du kunne treffe konfirmanter i hele byen.  I år går fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelps arbeid;  HÅP I EN DRÅPE VANN.

Dette skjer etter  familiegudstjeneste i Dal kirke kl 11 der konfirmantene deltar. Og etter kirkekaffe vil de med hjelp av foreldre og menighetsrådet bli kjørt til hver sine roder i byen.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. De jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler konfirmantene inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske.

Håpet er at konfirmantene møter flest mulig hjemme og at man støtter prosjektet med et beløp. Enten som penger eller via Vipps. Vippsnummeret er for øvrig 2426.

Alle konfirmantene som går vil kunne identifisere seg og menighetsrådet i Rjukan vil sørge for at opptelling og overføring av beløp skjer på en betryggende måte. Under ser vi noen av konfirmantene som skal delta.

På bildet ses noen av konfirmantene som skal være med: 

Fra venstre: Prest Morten Arnesen, Mathias Lien Faane, Simen Eggerud, Stein Olav Luraas, Jonas Emil Langeland Skaardal, Louis Andreas Johansen og Sebastian Nordskog.

Tilbake