Ledige stillinger


Tinn kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som diakon/diakonmedarbeider og en 50% trosopplærer/menighetspedagog 

 

[BILDETEKST]

 
   Tinn kirkelige fellesråd

Tinn kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som diakon/diakonmedarbeider og en 50% trosopplærer/menighetspedagog 

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger under øvre Telemark prosti. Kommunen ligger i naturskjønne områder under det majestetiske fjellet Gaustatoppen og Hardangervidda som nærmeste nabo. I kommunen er det seks kirker, to fjellkirker og et kapell. I kommunen er det to sokn, Rjukan menighet og Tinn sokn som ønsker å skape levende møteplasser og være inkluderende for mennesker i alle aldre og i alle livets faser. Kommunen har et variert næringsliv, rimelige boliger, et godt utdanningstilbud, full barnehagedekning og gode tilbud innen kulturliv, idrett og friluftsliv. 

Diakonstillingenes sentrale oppgaver: 
•    Ha ansvaret for menighetens diakonale arbeid sammen med ansatte og frivillige medarbeidere
•    Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
•    Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral plan for diakoni 

Arbeidsforhold:
•    Menighetens diakoniutvalg vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen
•    Kontorplass i Atrå og på Rjukan 
•    Diakon vil ha kirkevergen som nærmeste overordnede

Kvalifikasjonskrav:
•    Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner
•    Målrettet, fleksibel og initiativrik
•    Erfaring fra diakonalt arbeid vil bli vektlagt 
•    Egnethet til stillingen vil vektlegges
•    Må ha førerkort og disponere egen bil 

 Trosopplæringstillingens sentrale oppgaver:
•    Trosopplæringstillingen er i en 50 % stilling 
•    Arbeid med menighetenes trosopplæringsplan 
•    Annet arbeid i samarbeid med stab 

Ønskede kvalifikasjoner:
•    Erfaring fra barnearbeid i kirke eller kristne organisasjoner 
•    Det er ønskelig med pedagogisk erfaring/utdanning 
•    Initiativ, kreativitet og evne til å jobbe strukturert og i team 
•    Personlig egnethet vil vektlegges 
•    Må ha førerkort og disponere egen bil 

Vi kan tilby:
Et godt fagmiljø, gode kollegaer, flere engasjerte frivillige og aktive menigheter. Kirken i Tinn har kortilbud til barn og unge. Opplæring i våre systemer vil bli gitt. Lønn og godtgjørelse i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og KLP.
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jr. Offentlighetsloven §25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknad og gjøres bare unntaksvis. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. 

For mer informasjon: Kirkeverge Susann Myhra Styrvold tlf. 41331093

Søknadsfrist: 15. september 

Tiltredelser for begge stillingene snarest 
 

Tilbake