Velkommen!


Sverre Farstad Henriksen er siden nyttår fungerende sokneprest i Tinn sokn. Han vil være hos oss til godt utpå våren mens vi venter på ny sokneprest.

Mange har sikkert møtt denne hyggelige presten allerede. Han bor til daglig på Notodden, og pendler hit til gudstjenester, kirkelige handlinger og blant annet til konfimantarbeidet. 

Vi håper han vil trives, og ønsker han hjertelig velkommen!

Tilbake