Velkommen!


Emy Benjamins er tilsatt som ny sokneprest i Tinn. Hun vil tiltre i midten av august. Og vi gratulerer med utnevnelsen. Etter å ha vært diakon i Åndalsnes i 18 år takket hun ja til å være sokneprest i Tinn. Sverre Farstad Henriksen  som har vært fungerende sokneprest siden nyttår fortsetter i tjenesten til Emy er på plass i august. 

Vi håper hun vil trives, og ønsker henne hjertelig velkommen!

Tilbake