Soknerådsmøter Tinn sokn 2024


Møter i TInn sokneråd i 2024:

Ekstra møte med prosten 
tirsdag 9. februar

torsdager
9. januar
29. februar
23. mai
22. august
19. september
14. november

Gjerne ta kontakt med leder i soknerådet Kari Anne Valsø eller soknepresten for mer info.

Tilbake