Årsmøte i Tinn sokn


Det blir årsmøte i Tinn sokn søndag 7. april umiddelbart etter småbarnsgudsteneste i Austbygde kyrkje.
Agenda:

Agenda til årsmøte i Tinn sokn 7. april kl. 17.45 i Austbygde kyrkje:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste

2.   Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll

3.   Årsmelding 2023

4.   Regnskap 2023

5.   Budsjett 2024

6.   Eventuelt

 

Dokumenter:

Budsjett 2024 Tinn sokn

Årsmelding 2023

regnskap 2023

Årshjul Tinn 

Tilbake