Møter på bedehuset i Austbygde


Det er Normisjon som har ansvar for møtene på bedehuset i Austbygde. Alle er velkommen. 

Tinn Normisjon har møte på Tollheim torsdag 13 juni kl 19.30. (OBS plassering! ikke på bedehuset)

Tema for dagen er Ap gj kap 17.

Kveldsmat og kollekt.

For mer info ring Grete Vestby 90562316

Tilbake