Søndagens gudstenester


På søndag har vi to veldig forskjellige gudstenester.

kl 11 er det diakoniens gudsteneste i Austbygde kyrkje. Diakonen Inger Anne deltar. Og gjest diakon Håvard S. Dahlen fra Sjømannsmisjonen er med som gjest. Det blir kirkekaffe. 

 

Kl 19 er det Taize gudsteneste med mye sang og meditativ stilhet.

Tilbake