Kontaktinformasjon


Kirkekontoret på Rjukan

Kontortid: man, tirs og tors kl 9-15

Adresse:
c/o Tinn kommune
Postboks 14
3661 Rjukan

Telefon: 350 82 860 / 900 63 025
Epost: post@kirken.tinn.no

Kyrkjekontoret i Atrå er på
Landbrukskontoret

Sandven 25, 3656 Atrå
Kontortid: onsdager kl 9-15
Elles etter avtale

Telefon: 350 82 860/900 63 025
Epost: post@kirken.tinn.no


Sokneprest

Morten Arnesen

90148143

Send e-post

Kirkeverge

Ragnhild Busnes

35082861

46298231

Send e-post

Diakon

Inger Anne Edvardsen

41497997

Send e-post

Organist

Doris Margareth Ek

99742235

997 42 235

Send e-post

Menighetspedagog

Karin Sørhagen Gaustad

958 09 397

Send e-post

Kirketjener

Knut Rune Hagen

957 77 489

Send e-post

Kontorfullmektig

Astrid Elisabeth Håvardsrud

992 38 702

Send e-post

Kirketjener

Nina Helene Jarstad

986 74 962

Send e-post

Menighetsarbeider

Hannah Eline Jøines

402 85 185

Send e-post

Kirkegårsarbeider

Jørgen Eide Kittelsen

984 22 172

Send e-post

Sokneprest

Toralv Frøysaa Lie

926 28 337

Send e-post

Organist

Britt Elin Myrene

920 46 146

Send e-post

Diakon

Silje Sjøtveit

975 41 299

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Christian Skårdal

952 56 099

Send e-post

Organist

Knut Arne Snøås

95 96 03 07

Send e-post